Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
cancer

Russian scientists have successfully tested a drug against all types of cancer

Lymph&immunity

Mindmap hay của yk39.

Xem

Nhi-6-12-2014

 

Take home message:

1. Phân biệt anoxia&anoxemia. Cách đọc SpO2&SaO2.

2. Khó thở: (Xem).

3. Pneumocele: (

Homeworks:

1. Triangle: Tam giác. Pentagon: Ngũ giác đài. Giải thích cách dịch của tiền nhân.

2. If a person has appendicitis, pain...

Tuyên-4-12-2014

1. Chích ngừa sởi lúc mới sanh có bảo vệ được em bé không? Đọc và giải thích câu này: Usually...

edema