Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bài soạn của Nguyên Chương, Y42

 I. Hệ TK: Xem

II. Hệ Sinh dục: Xem

III. Hệ hô...

Menarche and pubes, which appears first?

Nữ dậy thì có kinh hay có lông mu trước? Bài làm của Trương Minh Thảo YG45

 2nd -session Xem 18oct2018

3rd Session      

Chapter 1-Phương Thảo-yk43

Chapter 1: Organization&general plan of the body

Phương Thảo, yk43, trình bày. Xem

Duyanh-chapter1-11oct2018

Bài soạn của Duy Anh, lớp YH44. Bài 1. Xem

buổi 3 lớp Tuấn Thanh-ghép cơ quan-anabolism

buổi 3 lớp Tuấn Thanh-ghép cơ quan-anabolism-catabolism-feedback, yk43.

Xem

Sản phẩm từ bò sữa công nghiệp nguy hiểm

Hãy ngưng các sản phẩm từ bò sữa công nghiệp trước khi quá muộn.

Bài của Lê Nguyễn Hải Đỉnh, yk42....

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
27.170.210
139 người đang xem