Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Menarche and pubes, which appears first?

Nữ dậy thì có kinh hay có lông mu trước? Bài làm của Trương Minh Thảo YG45

 2nd -session Xem 18oct2018

3rd Session      

Chapter 1-Phương Thảo-yk43

Chapter 1: Organization&general plan of the body

Phương Thảo, yk43, trình bày. Xem

Duyanh-chapter1-11oct2018

Bài soạn của Duy Anh, lớp YH44. Bài 1. Xem

buổi 3 lớp Tuấn Thanh-ghép cơ quan-anabolism

buổi 3 lớp Tuấn Thanh-ghép cơ quan-anabolism-catabolism-feedback, yk43.

Xem

Sản phẩm từ bò sữa công nghiệp nguy hiểm

Hãy ngưng các sản phẩm từ bò sữa công nghiệp trước khi quá muộn.

Bài của Lê Nguyễn Hải Đỉnh, yk42....

oxytocin-gay-quangphu-yk43-2018

Quan hệ tình dục đồng giới có tăng oxytocin không?

Bài làm của     

.