Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cùng nhau học sinh lý-apr2021

1. Vì sao trong Fallot 4 lại có thiếu máu thiếu sắt? - Trong...

Khí khoảng chết - Dead space

 Khí khoảng chết trên “Bronchial tree”: Dead space is the volume of a breath that does not participate in gas...

Bài soạn của Nguyên Chương, Y42

 I. Hệ TK: Xem

II. Hệ Sinh dục: Xem

III. Hệ hô...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
31.276.551
72 người đang xem


replica rolex