Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Nói láy

Sưu tầm được những câu nói lái vui vui này gửi đến các bạn Salut Sàigòn :
- Thầy tu...

mammals