Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Vaccines of Covid

 Cơ bản có 4 loại chính
1) Whole Virus (Nguyên con virus): cái này gồm 2 loại nhỏ
1.1 LIVE...

Tiểu đường

 1. LADA (1.5). Xem

2....

Giải đề thi hay miễn dịch

 1. igM attacks igG. Giải đề hay của Lê Ân. Xem

3 ông Cushing

Thanh Trung-y42- trình bày. Xem

Gynecomastia-yk42-TrongHa

Phân biệt Nữ hóa tuyến vú thật và giả.

Bài làm của Hoàng Kha, lớp Trọng Hà, yk42.

Trình bệnh án bằng tiếng Anh. Phan Trung Nhân, yk39. Xem