Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Pre-renal vs. Acute tubular necrosis

Giải thích các thông số trong bảng 13-2: “Phân biệt tổn thương thận trước thận và suy thận tại thận/...

Y3 đi khoa thận (Nephrology) học gì?

Nước tiểu/24h and AKI.

1. Tính nước tiểu/24h, chỉ tính cho BN nặng từ 45-113Kg: Xem

Chương tiết niệu-nguyenchuong-yk42

Bài soạn của Nguyên Chương, yk42, chương tiết niệu.

Xem

suy thận cấp-mạn

1. Phân biệt suy thận cấp vs. mạn: Xem

2. Phân biệt...

.