Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Glucosamine-yk43-2018

Glucosamine là thần dược hay giả dược trị thoái hóa khớp.

Bài của Phước Thành, lớp Minh Phúc, yk43.

Psoas abscess yk38

Abscess of psoas. Bệnh án thi của Nguyễn Phát Thịnh, yk38, thi ngày 13-11-2015, post ngày 5-12-2016.

Xem video này và giải thích cơ chế, độ tin cậy lâm sàng (BVĐHYDCT có máy này) : 

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.963.006
178 người đang xem


.