Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thi Y39 ngày 14dec2018

1.     Kể 5 pp sử dụng ks và giải thích ý nghĩa lâm sàng của từng cách dung ks. (1đ x 5).

2.     Giải thích cách tính độ thanh thải creatinin và các tính suy thận: (2đ).

Gợi ý làm bài:

Độ thanh thải creatinin: Creatinine Clearance (Cockcroft-Gault Equation) tính suy thận độ 1: Mức độ lọc cầu thận = 90 ml/phút/1.73m^2. Nồng độ bình thường của creatinin trong huyết tương như sau: a. Người lớn, nam: 0,6-1,2 mg/dl, b. Người lớn, nữ: 0,5-1,1 mg/dl, c.Trẻ em; khoảng 0,2 mg/dl.

Có hai cách tính :

a.Thu thập nước tiểu trong 24 giờ. Đo nồng độ creatinin trong nước tiểu.Đo nồng độ creatinin trong huyết tương. Tính theo công thức:

CrCl = (U x V)/P (U: nồng độ creatinin trong nước tiểu, V (ml): Thể tích nước tiểu/phút, P: nồng độ creatinin trong huyết tương.

b. Cách 2: Dùng công thức Corkroft-Gault: (140-tuổi ) x cân nặng/72 x creatinin máu ( mg%). Độ thanh thải creatinin bình thường ở nam là 90-140 ml/min và nữ là 85-135 ml/min.

3.     Hepatic encephalopathy là bệnh não do gan thường gặp ở BN xơ gan giai đoạn cuối.

Hãy kể 2 cơ chế gây hôn mê của NH3 (0.5đ x 2).

4.     Dịch (2đ).  

Even proponents of deescalation acknowledge it can be a challenging change for physicians who have been trained that more intense treatment is preferable. "Better safe than sorry is a paradigm," said Elizabeth Plimack, a Fox Chase oncologist who is involved in the bladder-cancer trial that Maguire is enrolled in. That’s why biomarkers are so important to help guide therapy decisionsand build acceptance for them. In 2015, Plimack and her colleagues discovered that certain genetic mutations in bladder-cancer tumors predict that chemotherapy will wipe out the cancer and make it unlikely to recur. These biomarkers, which occur in only a minority of patients, suggest that treatment can be based partly on patients’ individual risks of recurrence, said Daniel Geynisman, the Fox Chase oncologist leading the bladder-cancer trial. "One approach doesn’t fit everybody," he said. The way medicine is currently practiced, "we are clearly overtreating a lot of patients, and we are probably undertreating some patients."

Bài làm

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 16/12/2018
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.984.313
50 người đang xem


.