Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thi thử Development of aorta

Which of the following gives rise to the muscular component of dorsal aorta?

A. Intermediate mesoderm

B. Lateral plate mesoderm

C. Axial mesoderm

D. Paraxial mesoderm

Đáp án

Pgblazer
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 04/09/2013
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.767.123
74 người đang xem


.