Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Google form: Thi GP-SL tiếng Anh

 Đề 1 (Beginner); Đề 2; Đề 3; Đề 4.

Đề 2: Superior mediasternum.

Đề 3: Gastrointestinal Basic (edit).

Đề 4: Heart 1; Heart 2; Heart 3; Heart 4; Heart 5.

Đề 5: Thyroid/Parathyroid

Đề 6: Anato&physio of Liver

Đề 7: Fetal circulation

Đề 8: Anato&physio of Pancreas; 

Đề 9: Nephro-Uro 1Nephro-Uro 2; Nephro-Uro  3; Nephro-Uro  4

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 03/07/2020
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
28.397.618
46 người đang xem