Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tense

1. Trực thái: Indicative mood: 

-) The prsent simple tense: 
~ chỉ sự thật thời nào cũng đúng (Man is mortal người (ai) cũng phải chết/) 
~ Chỉ thói quen: We come to school evryday 
~ Chỉ hành động sắp tới (near future): She arrives next week. 

-) The present continuous tense: 
~ Hành động sắp xảy ra lúc đang nói: It is raining. 

-) Tương lai gần với V chuyển động: 
~ I am going to Berling 

-) Present perfect tense: 
~ Chỉ hành động đã qua nhưng không xác đinnhj thời gian: Have you slept well? 
~ Chỉ hành động vừa qua nhưng kquả còn đến hiện tại: I have closed the door 
~ Chỉ hành động mới xảy ra cùng trạng từ: just, recently, lately 

-) The present perfect continuos tense 
~ Hành động bắt đầu từ q.khứ kéo dài đến giờ: I have been learning English for two year. 

2. Mệnh thái cách (thức mệnh lệnh - Imperative) 
~ Chỉ duy nhất present tense cho cả 3 ngôi (nhiều ít) phối hợp với let 

 

Practice

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 19/08/2014
 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
29.886.851
106 người đang xem