Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Idioms

Một số thành ngữ trong tiếng anh :

 

1. diamond cuts diamond >vỏ quýt dày, móng tay nhọn.

2. evil communication corrupt bad manners >gần mực thì đen gần đèn thì sáng

3. experience is the best teacher >trăm hay không bằng tay quen

4. Rome isn’t built in one day > thành công không chỉ có được trong 1 ngày.

5. Birds of the same feather flock together > đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma thì áo giấy

6. like father , like son > cha nào , con nấy

7. Death before dishonour thà chết còn hơn chịu nhục

8. Carry coals to Newcastle chở củi về rừng

9. Count one’s chicken before they’re hatched. a. Cá trong giỏ, cá mình. b. Chắc ăn 3 bó 1 giạ. c. Chưa đậu ông nghè đã đe hàng tổng (câu c. cần chỉnh sửa).

10. The longest way round is the shortest way home đường chính lại gần, đường tắt hoá xa (?)

11. Every dog has his/its day không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời

12. When in Rome, do as the Romans do. nhập gia tuỳ tục

13. A bad compromise is better than a good lawsuit Một câu nhịn, chín câu lành

14. One swallow does not make a summer Một con én không làm nên mùa xuân

15. Kill two birds with one stone/ cut two trees with one saw Nhất cử lưỡng tiện

16. Blood is thicker than water Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/12/2014
 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
27.715.072
56 người đang xem