Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
10June2014
 

1. RUN SOMETHING/SOMEBODY INTO THE GROUND

Thành ngữ run something into the ground có nghĩa là bàn luận một đề tài cho tới khi không còn gì để nói nữa, hay khiến cho người nghe phát chán.

Everyone talked about accountability until there was no more that could have been said about it.They had run it into the ground.

Mọi người đều nói về vấn đề trách nhiệm cho đến khi không còn gì để nói nữa. Họ nói đến chán chê mới thôi.

 2. SEAL ONE’S FATE

Trong thành ngữ này có động từ to seal có nghĩa là đóng kín, bịt kín và fate có nghĩa là định mệnh, số phận.

Seal one’s fate có nghĩa là định đoạt số phận của một người nào đó.

If she doesn’t do well on her next exam, it will seal her fate; she won’t be allowed to go to the dance.

Nếu bài kiểm tra tới mà cháu làm không tốt thì coi như “xong đời”: Cháu sẽ không được phép đi dự buổi khiêu vũ.

3. SIGN ONE’S OWN DEATH WARRANT

Thành ngữ này có động từ to sign có nghĩa là ký kết và death warrant có nghĩa là lệnh xử tử.

Nghĩa đen của thành ngữ này là ký lệnh xử tử cho chính mình, còn nghĩa bóng là tự gây ra thiệt hại cho mình.

Her services were no longer needed and she signed her own death warrant.

Công việc của em không cần thiết nữa và em đã tự đưa mình vào chỗ “chết.

4. SLIPPERY SLOPE

Từ slippery có nghĩa là trơn trượt và từ slope có nghĩa là con đường dốc.

But that doesn’t mean she’s heading down a slippery slopetowards a life of crime.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ trượt dài vào cuộc đời phạm pháp.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 10/06/2014
 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
30.808.932
63 người đang xem


replica rolex