Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Term 11

THUẬT NGỮ Y KHOA

Term 11

 THUẬT NGỮ Y KHOA
 

1. PERI: chung quanh,

 • Periaxial: quanh trục.
 • Pericardium: ngoại tâm mạc.
 • Perinuclear: quanh nhân.
 • Periodontal: nha chu.
 • Peripheral: ngoại biên.
 

2. AUTO: tự.

 • Autograft: ghép tự thân.
 • Autoimmunity: tự miễn.
 • Automobile: xe hơi.
 • Autonomy: tự trị.
 • Autotransfusion: truyền máu tự thân.
 

3. POST: sau.

 • Postcoital contraception: thuốc ngừa thai dùng sau khi giao hợp.
 • Postoperative: hậu phẫu.
 

4. ACOU: nghe.

 • Acoustics: thính học.
 • Hemianacusia: mất khả năng nghe một tai.
 

5. -ALGIA: đau.

 • Costalgia: đau xương sườn.
 • Myalgia: đau cơ.
 • Otalgia: đau tai.
 • Rhinalgia: đau mũi.

6. AUDIO: nghe.

 • Audible: có thể nghe được.
 • Audiology: Thính học.
 • Audiovisual: thính thị.
 • Auditory ossicles: 3 xương con trong tai giữa: Incus, malleus, stapes.
 

7. AUR: nhĩ, tai.

 • Auricle: vành tai.
 • Auripuncture: nhĩ châm.
 

8. BLEPHARO: mi mắt.

 • Blepharal: thuộc về mi mắt.
 • Blepharectomy: cắt bỏ một phần hoặc toàn phần mi mắt.
 • Blepharitis: viêm mi mắt.
 • Blepharoconjunctivitis: viêm mi mắt-kết mạc.
 • Blepharoplasty: tạo hình mi mắt.
 • Blepharoplegia: liệt mi mắt.
 

9. CHROMO, CHROMATO: sắc

 • Achromatic: không màu, vô sắc.
 • Chromatic: có màu, nhuộm sắc.
 • Chromatophil: ưa màu, dễ bắt màu.
 • Chromatophobia: không bắt màu, khó bắt màu, sợ màu
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 24/09/2013
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.401.605
35 người đang xem


.