Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Early coronary invasive strategy in Patients with Chronic Kidney Disease

18 thử nghiệm TACTICS-TIMI chứng minh rằng can thiệp mạch vành sớm làm tỉ lệ giảm tử vong và nhồi máu cơ tim trong 6 tháng ở những bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình, tương tự như những bệnh nhân có chức năng thận bình thường.

Patients with mild to moderate renal insufficiency (creatinine clearance greater than 30) also benefit from an early invasive strategy. No benefit was seen in patients with a creatinine clearance less than 30 or those receiving dialysis (Circulation 2009;120:851).

Washington 33rd.

Januzzi JL, Cannon CP, DiBattiste PM, Murphy S, Weintraub W, Braunwald E; TACTICS-TIMI 18 Investigators. Effects of renal insufficiency on early invasive management in patients with acute coronary syndromes (The TACTICS-TIMI 18 Trial). Am. J. Cardiol. 90(11), 1246–1249(2002) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12450608

2.                  Tái thông mạch máu sớm giúp cải thiện 1 năm sống còn ở bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tăng lên ở những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối hoặc chạy thận nhân tạo khi can thiệp xâm lấn.

Pascal Meier, Georg M Fröhlich, Stephanie Meller, Rodney De Palma, Alexandra J Lansky; Selection and Timing for Invasive Therapy in Non-ST-segment-elevation Acute Coronary Syndrome - http://www.medscape.com/viewarticle/782464_7

Các Guidelines  hiện nay đề nghị thực hiện xâm lấn sớm có thể hữu ích ở bệnh thận mạn tính nhẹ và trung bình. Các guidelines cho rằng có đủ bằng chứng về lợi ích và rủi ro của phương pháp xâm lấn ở bệnh nhân hội chứng vành cấp với suy thận nặng.

2011 ACCF/AHA Focused Update of the Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non–ST-Elevation Myocardial Infarction (Updating the 2007 Guideline) -   http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1146459

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2689886/

http://www.medscape.com/viewarticle/782464_7

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 06/08/2013
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.438.044
51 người đang xem


.