Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Pulmonary embolism

Despite the high incidence of pulmonary embolism its diagnosis continues to be difficult, primarily because of the vagaries of symptoms and signs in presentation. Conversely, syncope is a relatively easy clinical symptom to detect, but has varied etiologies that lead to a documented cause in only 58% of syncopal events. More

ycantho
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 31/01/2013
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.402.785
35 người đang xem


.