Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Term 24

1. HETERO: khác, không giống.
• Heteresthesia: độ cảm giác khác nhau ở từng vùng da.
• Heterosexual: tình dục khác giới.
• Heterotransplantation: ghép khác loài.

2. HOMO: cùng, giống nhau.
• Homogenous: đồng nhất.
• Homosexual: đồng tính luyến ái.

3. HYSTERO: tử cung.
• Hysteralgia: đau tử cung.
• Hysteratresia: teo tử cung.
• Hysterectomy: cắt bỏ tử cung.
• Hysterography: chụp buồng tử cung.
• Hysteropexy: treo tử cung.
• Hysterosalpingo-oophorectomy: cắt bỏ tử cung-tai vòi-buồng trứng.
• Hysteroscopy: soi buồng tử cung.
• Hysteroptosis: sa tử cung.

4. MAMMO, MASTO: vú.
• Mammiliform: hình núm vú.
• Mammillitis: viêm núm vú.
• Mammary gland: vú, bầu vú.
• Mammoplasty: tạo hình vú.
• Mastectomy: cắt bỏ vú.
• Mastitis: viêm vú.
5. MENO: kinh nguyệt.
• Amenorrhea: vô kinh.
• Dysmenorrhea: thống kinh.
• Hypermenorrhea: cường kinh.
• Hypomenorrhea: thiểu kinh.
• Menopause: mãn kinh.
• Meno-metrorrhagia: rong kinh rong huyết.
• Premenstrual: tiền hành kinh.
• Oligomenorrhea: kinh thưa.
• Polymenorrhea: đa kinh.

6. METRO: tử cung.
• Endometrium: nội mạc tử cung.
• Endometriosis: lạc nội mạc TC.
• Endometritis: viêm nội mạc TC
• Metrorrhagia: rong huyết.
• Metroptosis: sa tử cung.
• Perimetrium: chu cung. 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 17/10/2015
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.403.852
241 người đang xem


.