Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Term 26

 1. OMPHALO: rốn.
• Omphalotomy: cắt dây rốn.
• Omphalitis: viêm rốn.
• Omphalocele: thoát vị rốn.
• Omphalophlebitis: viêm tắc tĩnh mạch cuống rốn.
• Omphalorrhagia: chảy máu rốn.

2. OO: trứng.
• Ooblast: nguyên bào trứng.
• Oocyte: trứng chưa trưởng thành.
• Oogenesis: tạo trứng, hình thành giao tử cái.

3. OOPHORO: buồng trứng.
• Oophorectomy: cắt bỏ buồng trứng.
• Oophoritis: viêm buồng trứng.

4. ORCHIO, ORCHIDO: tinh hoàn.
• Anorchid: không có tinh hoàn.
• Cryptorchidism: tinh hoàn ẩn.
• Orchialgia: Orchidynia: đau tinh hoàn.
• Orchidectomy: hoạn, cắt bỏ T.H
• Orchidopexy: đính tinh hoàn.

5. PHALLUS: dương vật.
• Phallectomy: cắt bỏ dương vật.
• Phallitis: viêm DV.
• Phallalism: thờ DV.

6. POSTHE: da quy đầu.
• Posthitis: viêm da quy đầu.
• Balanoposthitis: viêm da qui đầu và viêm dính quy đầu.

7. -PTOSIS: sa.
• Blepharoptosis: sụp mi.
• Hepatoptosis: gan sa.
• Nephroptosis: sa thận.
• Proctoptosis: sa trực tràng.

8. RETRO: phía sau.
• Retrocecum: sau manh tràng.
• Retroflexion: ngã sau (tử cung)
• Retroperitoneal: sau phúc mạc.

9. SALPINGO: tai vòi.
• Pyosalpingitis: viêm mủ tai vòi.
• Hydrosalpinx: ứ nước tai vòi.
• Salpingography:chụp tai vòi.
• Salpingoplasty: tạo hình tai vòi.
• Salpingectomy: cắt bỏ tai vòi.

ycantho
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 17/10/2015
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.704.509
55 người đang xem


.