Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Term 28

 TIẾP ĐẦU NGỮ:
1. CYBO-: bữa ăn (prandial).
• Cybum: bữa ăn.
2. CISO-: cắt, rạch da.
• Incision: đường mổ.
3. FURCO-: chĩa, chia nhánh.
• Bifurcation: hai nhánh.
4. NECTO-: nối, thông nối.
• Connection: thông nối.
5. NORMO-: qui luật, thứ tự, trật tự.
• Normotensive: huyết áp bình thường.
6. THEO-: đặt, để.
• Theory: lý thuyết, học thuyết.
• Theocracy: chính trị thần quyền.
• Theolatry: thờ cúng thần thánh.
• Theologian: nhà thần học.
• Theorem: định lý.
7. THELO-: núm vú.
• Theloplasty: tạo hình núm vú.
8. THYRO-: cái mộc chắc, cái khiêng
đở (shield).
• Thyroid: giống cái chắn đở, tuyến giáp.
9. TOPO-: định vị, xác định vị trí.
• Topography: định vị.
10. AB-: đi khỏi, thoát khỏi, vượt qua.
• Abnormal.
11. AD-: hướng về, phí trên.
• Adrenal: thượng thận.

TIẾP VĨ NGỮ:
1. -CYESIS: có thai.
• Monocyesis: mang thai 1.
2. -DROME: chạy, báo cho biết.
• Prodrome: tiền triệu.
• Syndrome: hội chứng.
3. -FUSION: đổ vào, rót vào, sự hợp nhất, liên hiệp.
• Transfusion: truyền máu.
4. -LAPSE: rớt, rơi xuống, trượt.
• Prolapse: sa.
• Relapse: tái phát, lại rơi vào (tình trạng gì đó):
- ~ into poverty: lại rơi vào tình trạng nghèo khổ.
- ~ into crime: phạm lại tội ác.
5. -MISSION: gởi đi, phái bộ, truyền giáo, sứ mệnh.
• Transmission: chuyển giao, truyền hình, truyền động.
• ~ of the poets: sứ mệnh của các nhà thơ.
6. -PHORIA: mang, vác, cảm thấy.
• Aphorism: cách ngôn.
7. -PHYSIS: tăng trưởng.
• Symphysis: xương mu.
8. -PLASIA: sản, sinh ra mới.
• Neoplasia: khối u, K.
• Metaplasia: chuyển sản.
• Dysplasia: dị sản, nghịch sản.
• Aplasia: vô sản.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 07/11/2010
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.704.136
50 người đang xem


.