Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thuật ngữ tổ chức y tế

 Thuật ngữ tổ chức y tế

1. Trạm y tế: health station.
2. Sở y tế: Provincial Health office.
3. Bộ y tế: Ministry of health.
4. Trung tâm y tế dự phòng: Preventive health center.
5. Phòng ban: personnel.
6. Phòng hành chánh: Administration office.
7. Phòng hành chánh tổng hợp: General administration office.
8. Phòng tài vụ: financial office.
9. Phòng hành chánh quản trị: Management office.
10. Trưởng phòng: Head of office.
11. Phó phòng: Vice of office.
12. Ban quản lý (dự án): PMU (project management unit).
13. Chương trình tập huấn cán bộ y tế: Training programme of health workers.
14. Cán bộ y tế: health workers.
15. Cán bộ công chức nhà nước: State Salaried workers.
16. Chương trình thực tập cho SV y khoa: hospital practice for medical students.
17. Giáo án hướng dẫn SV thực tẪp: Teacher’s guidebook of hospital practice.

Trần Văn Nguyên
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 06/09/2014
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.951.066
71 người đang xem


.