Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Mạch máu của đại tràng

Mạch máu của đại tràng

I. Động mạch

Tất cả đại tràng (trừ phần dưới trực tràng) được nuôi dưỡng bởi 2 nguồn động mạch: động mạch mạc treo tràng trên và động mạch mạc treo tràng dưới.

1. Thân động mạch hồi đại tràng:

Thân động mạch hồi đại tràng tách ra ở gần đoạn cuối của động mạch mạc treo tràng trên. Động mạch đi hướng xuống dưới, và sang phải, tới góc hồi manh tràng, nằm giữa 2 lá mạc dính đại tràng phải, và chia ra làm 1 cụm năm nhánh cùng:

- Nhánh đại tràng lên: đi theo bờ trong đại tràng lên nối với nhánh xuống của động mạch đại tràng phải để tạo thành một cung mạch.

- Nhánh manh tràng trước đi tới mặt trước manh tràng.

- Nhánh manh tràng sau đi tới mặt sau manh tràng.

2 nhánh này cấp máu cho manh tràng.

- Nhánh ruột thừa đi sau hồi tràng, đến ruột thừa cấp máu cho ruột thừa.

- Nhánh hồi tràng đi trong mạc treo ruột non, hướng từ phải sang trái để nối tiếp với nhánh cùng phải của động mạch mạc treo tràng trên, tạo thành một cung mạch lớn. Cung này là cung độc nhất ở đoạn cuối của hồi tràng, có khi dài từ 40 – 50 cm. Ở giữa cung này, mạc treo rất ít mạch máu nên gọi là cung vô mạch.

2. Động mạch kết tràng phải:

Tách ra từ động mạch mạc treo tràng trên, đi tới góc phải  đại tràng. Chia ra 2 nhánh cùng:

- Nhánh lên đi dọc theo bờ dưới đại tràng ngang để nối tiếp với nhánh  phải của động mạch đại tràng giữa hoặc với nhánh phải của động mạch đại tràng trái (trong trường hợp không có động mạch đại tràng giữa) để tạo thành cung mạch Riôlăng.

- Nhánh xuống đi xuống dọc bờ trong của đại tràng lên để nối với nhánh đại tràng của động mạch hồi đại tràng.

3. Động mạch đại tràng giữa:

Khi có khi không. Nếu có, thì tách từ động mạch mạc treo tràng trên ở dưới cổ tuỵ, đi vào mạc treo tới giữa đại tràng ngang và chia ra làm 2 nhánh phải và trái nối với 2 nhánh lên của 2 động mạch đại tràng phải và trái. Khi đó chia cung Riôlăng làm hai cung và tăng cường cho cung Riôlăng.

4. Động mạch mạc treo tràng dưới:

- Nguyên uỷ: tách từ động mạch chủ bụng ở sau DIII tá tràng.

- Đường đi và liên quan: động mạch đi từ sau DIII tá tràng, trước động mạch chủ, rồi đi chếch xuống dưới sang trái nằm trong 2 lá mạc dính đại tràng trái. Đi ở phía trong niệu quản trái, bắt chéo các động mạch chậu góc trái, rồi chui vào rễ của mạc treo đại tràng xích ma để tới đầu trên trực tràng. Ở đó chia 2 nhánh cùng.

- Nhánh bên: thường cho 2 nhánh:

+ Động mạch đại tràng trái tách ra ở ngay bờ dưới DIII tá tràng, đi tới góc đại tràng thì chia ra 2 nhánh:

* Nhánh lên đi dọc theo đại tràng ngang, hướng sang phải để tiếp nối với động mạch đại tràng phải hoặc nhánh phải của động mạch đại tràng giữa, tạo thành cung Riôlăng.

* Nhánh xuống đi hướng xuống dọc bờ trong đại tràng trái để nối với động mạch xích ma thành cung mạch dọc đại tràng xuống.

+ Thân động mạch xích ma tách ra ở dưới chỗ xuất phát của động mạch đại tràng trái, chạy vào mạc treo đại tràng xích ma và chia ra ba nhánh. Mỗi nhánh lại chia ra 2 nhánh: nhánh lên và nhánh xuống nối tiếp với các ngành lân cận (với nhánh xuống của động mạch đại tràng trái) và với động mạch trực tràng trên để tạo thành 1 cung mạch. Có khi ở đại tràng xích ma có tới 2 cung mạch.

- Ngành cùng: từ đầu  trên trực tràng, động mạch mạc treo tràng dưới phân ra 2 nhánh cùng là các động mạch trực tràng trên. Một ngành đi tới mặt phải của trực tràng, một ngành đi tới mặt trái của trực tràng.

II. Tĩnh mạch:

Máu tĩnh mạch của toàn bộ đại tràng và phần trên của trực tràng chảy về tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, để đổ vào tĩnh mạch cửa.

III. Bạch huyết:

Bạch huyết của đại tràng đổ vào các mạch bạch huyết đi theo dọc bờ trong đại tràng. Rồi từ đó, chạy vào các mạch bạch huyết đi theo các nhánh mạch máu đại tràng, để cuối cùng đổ vào đám hạch bạch huyết nằm sau tuỵ.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 09/07/2011
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
33.248.349
82 người đang xem