Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Mạng mạch vùng khuỷu tay

Mạng mạch vùng khuỷu tay

I. Mạng động mạch vùng khuỷu tay

Vùng khuỷu tay có hai vòng nối động mạch: vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu trong và vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu ngoài.

1. Vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu trong:

Vòng nối này hình thành do sự thông nối của các động mạch sau:

- Động mạch bên trụ trên: là ngành bên của động mạch cánh tay, nối với nhánh sau của động mạch quặc ngược trụ.

- Động mạch bên trụ dưới: là ngành bên của động mạch cánh tay, nối chủ yếu với nhánh trước của động mạch quặc ngược trụ.

- Động mạch quặc ngược trụ: là ngành bên của động mạch trụ, tách ra nhánh trước và nhánh sau.

2. Vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu ngoài:

Vòng nối này hình thành do sự thông nối của các động mạch sau:

- Động mạch bên giữa: là ngành sau của động mạch cánh tay sâu, nối với động mạch quặc ngược gian cốt.

- Động mạch bên quay: là ngành trước của động mạch cánh tay sâu, nối với động mạch quặc ngược quay.

- Động mạch quặc ngược gian cốt: là nhánh của động mạch gian cốt sau (là ngành bên của động mạch trụ).

- Động mạch quặc ngược quay: là ngành bên của động mạch quay.

II. Các tĩnh mạch nông:

Dưới lớp da mỏng và lỏng lẻo vùng khuỷu trước, các tĩnh mạch nông nằm ngay dưới da nên có thể nhìn thấy được: tĩnh mạch giữa khuỷu, tĩnh mạch giữa cẳng tay, tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch nền, các tĩnh mạch này tiếp nối rộng rãi với nhau và với các tĩnh mạch sâu.

- Tĩnh mạch đầu: xuất phát từ phần ngoài mạng lưới tĩnh mạch mu tay. Tĩnh mạch chạy lên uốn quanh bờ ngoài cẳng tay tới mặt trước cẳng tay và tiếp tục đi lên dọc theo bờ trước ngoài của cẳng tay, khuỷu và cánh tay. Ở trước khuỷu, tĩnh mạch đầu tách ra 1 nhánh lớn có tên là tĩnh mạch giữa khuỷu, chạy chếch lên trên và vào trong để nối với tĩnh mạch nền.

Cuối cùng, tĩnh mạch chạy qua rãnh delta ngực rồi đổ vào tĩnh mạch nách ở ngay dưới xương đòn.

- Tĩnh mạch nền: bắt đầu từ phần trong mạng lưới tĩnh mạch mu tay. Tĩnh mạch đi lên, lúc đầu ở mặt trong cẳng tay, sau đó ở mặt trước trong của khuỷu và cánh tay, tới giữa cánh tay, tĩnh mạch xuyên qua mạc cánh tay vào sâu và tiếp tục đi lên tới nách. Tĩnh mạch nền cùng với tĩnh mạch cánh tay hợp nên tĩnh mạch nách.

Ở khuỷu, tĩnh mạch nền nối với tình mạch đầu qua tĩnh mạch giữa khuỷu.

- Tĩnh mạch giữa cẳng tay: bắt đầu từ cung tĩnh mạch gan tay nông ở gan tay. Tĩnh mạch đi lên qua mặt trước cẳng tay và tận cùng ở tĩnh mạch nền hoặc tĩnh mạch giữa khuỷu.

Nếu tĩnh mạch giữa cẳng tay đổ vào tĩnh mạch giữa khuỷu thì tĩnh mạch giữa khuỷu xem như hai nhánh chẻ đôi của tĩnh mạch giữa cẳng tay, nhánh chạy tới tĩnh mạch nền là tĩnh mạch giữa nền, nhánh chạy tới tĩnh mạch đầu là tĩnh mạch giữa đầu. Trường hợp này, các tĩnh mạch ở vùng khuỷu tạo nên hình ảnh chữ M.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 09/07/2011
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
33.650.672
59 người đang xem


replica rolex