Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Chức năng các cơ nội tại thanh quản

Chức năng các cơ nội tại thanh quản

Nhóm cơ nội tại thanh quản là các cơ bám cả 2 đầu vào thanh quản, dựa vào chức năng chúng được phân làm 3 nhóm chính:

I. Dạng hoặc khép nếp thanh âm:

Dạng nếp thanh âm, mở thanh môn do cơ nhẫn phễu sau.

Khép nếp thanh âm, đóng thanh môn do các cơ: nhẫn phễu bên, phễu ngang, phễu chéo, cơ thanh âm và giáp phễu.

- Cơ nhẫn phễu sau:

+ Nguyên uỷ: mặt sau mảnh sụn nhẫn.

+ Bám tận: mỏm cơ sụn phễu.

+ Tác động: xoay và nghiêng ngoài sụn phễu nên dạng nếp thanh âm, mở thanh môn và căng thanh âm.

- Cơ nhẫn phễu bên:

+ Nguyên uỷ: bờ trên cung sụn nhẫn.

+ Bám tận: bờ trước của mỏm cơ sụn phễu.

+ Tác động: xoay trong sụn phễu, khép nếp thanh âm, đóng thanh môn.

- Cơ phễu ngang và chéo:

+ Nguyên uỷ và bám tận: phần ngang bám vào mặt sau 2 sụn phễu, phần chéo đi từ mỏm cơ sụn phễu này đến đỉnh sụn phễu kia.

+ Tác động: khi co sẽ kéo hai sụn phễu gần nhau nên làm hẹp thanh môn.

- Cơ thanh âm:

+ Nguyên uỷ: góc sụn giáp phía trước.

+ Bám tận: mỏm thanh âm và lõm trám của sụn phễu.

+ Tác động: làm hẹp thanh môn và phần nào chùng dây thanh âm.

- Cơ giáp phễu:

+ Nguyên uỷ: mặt trong góc sụn giáp.

+ Bám tận: bờ ngoài sụn phễu.

+ Tác động: kéo sụn giáp gần với mỏm thanh âm của sụn phễu nên làm hẹp thanh môn và chùng dây thanh âm.

II. Căng hoặc chùng nếp thanh âm:

Căng dây thanh âm do cơ giáp nhẫn, nhẫn phễu sau.

Chùng dây thanh âm do cơ thanh âm, cơ giáp phễu.

- Cơ nhẫn giáp:

+ Nguyên uỷ:  từ mặt bên sụn nhẫn.

+ Bám tận:

* Các sợi chéo bám vào sừng dưới sụn giáp.

* Các sợi đứng bám vào bờ dưới mảnh sụn giáp.

+ Tác động: kéo sụn giáp ra trước, nên làm căng, kéo dài dây thanh âm.

III. Làm hẹp tiền đình thanh quản:

Do cơ phễu ngang và giáp phễu, ngoài ra còn có phễu nắp, giáp nắp, phễu chéo, và nhóm cơ khít hầu ngoại lai.

- Cơ phễu nắp:

+ Nguyên uỷ: đi từ cơ phễu chéo.

+ Bám tận: theo nếp phễu nắp gắn vào mảnh tứ giác và bờ sụn nắp.

+ Tác động: đóng nắp thanh quản khi nuốt.

- Cơ giáp nắp:

+ Nguyên uỷ: mặt trong mảnh sụn giáp và dây chằng nhẫn giáp.

+ Bám tận: bờ ngoài sụn nắp và nếp phễu nắp.

+ Tác động: hạ sụn nắp.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 09/07/2011
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
33.651.810
108 người đang xem


replica rolex