Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cách mạng

Cách mạng là sự thay đổi mau lẹ, rộng lớn, sâu xa một xã hội. Nó nhằm thay đổi những cơ quan trọng yếu. Trong khi đó, cải cách là những thay đổi nhỏ và chậm, chỉ nhằm thay đổi những cơ quan thứ yếu. Theo cơ cấu, thì cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính của một xã hội. Đó là chế độ chính trị, giai tầng lãnh đạo và trật tự xã hội. Ngược lại, cải cách chủ trương vẫn giữ 3 cơ chế này, nếu có thay đổi thì chỉ thay đổi nhỏ.
 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 03/01/2011
Các thông tin khác
Rạo rực (03/01/2011)
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
24.262.353
141 người đang xem


.