Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Nghệ thuật quay cóp

Theo “dân nhà nghề” thì thi quay cóp phải có đủ sáu điều
sau: Trí, Dũng, Nhân, Nghĩa, Tín, Lễ

Trí: Trong lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng
nghe bốn phương tám hướng các đáp án của bạn bè... đấy gọi là “trí”.

Dũng: Cho dù giám thị đi tới đi lui bên cạnh thì mặt mày vẫn không biến sắc,
vẫn điềm nhiên... quay cóp tiếp. Đó gọi là “dũng”.

Nhân: Khi bạn bè quay cóp bị bắt, phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an ủi.
Cái này được gọi là “nhân”.

Nghĩa: Khi mình quay cóp bị bắt... thà chết cũng không khai bạn bè mình ra. Đây
gọi là “nghĩa”.

Tín: Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án trong khi quay cóp, phải luôn tin tưởng đáp
án trong tài liệu là chính xác. Đó gọi là “tín”.

Lễ: Đừng bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình... để lần sau được chỉ
tiếp đó gọi là “lễ”. 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 22/11/2011
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
29.922.288
79 người đang xem