5 khái niệm thay thế 6 đặc trưng

Đọc http://www.tapchicongsan.org.vn ta thấy ngay 5 khái niệm “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh”.

Những ngày này, nhan nhản trên trang http://www.france24.com/fr ta nghe thế giới Arab và Bắc Phi đòi “démocratie, égalité».

Nhín chút thời gian để suy gẫm...rõ ràng đất nước ta, đặc biệt Đại hội Đảng 10 (4/2006)đã nhận định và hành động chính xác: 5 khái niệm thay thế 6 đặc trưng.

Chúng ta đi trước và đi đúng trước thế giới Arab và Bắc Phi. Chúng ta sẽ đi đến một xã hội dân chủ và an sinh xã hội tốt hơn.

Điều nhức nhối hiện nay là “dường như là loài người càng chi phối thiên nhiên được nhiều hơn thì con người lại càng trở thành nô lệ của những người khác hay nô lệ cho sự đê tiện của chính mình”. Khái niệm văn minh cần được tuổi trẻ thực tập và trải nghiệm.


 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 26/02/2011
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
20.971.471
69 người đang xem


Home
replica breitling fake watches fake rolex watches replica watches for sale