Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bão- storm
1. Hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n) bão nhiệt đới hình thành trên Bắc Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương.
2. Cyclone /ˈsaɪˌkləʊn/ (n) được hình thành trên Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
3. Typhoon /taɪˈfuːn/ (n) được hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương.
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 30/08/2019
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.699.671
63 người đang xem


.