Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
TKMP

Phân loại Pneumothorax: 1. Traumatic: Do chấn thương/do sai sót trong thủ thuật làm thủng màng phổi: - Closed: Chấn thương ngực kín, không có sự thông khoang màng phổi với môi trường. - Opened: Chấn thương ngực hở, thấu ngực, có sự thông khoang màng phổi với môi trường. 2. Spontaneous: - Primary: Không có tiền sử bệnh phổi trước đó, thường gặp trong HC Marfan; yếu tố nguy cơ: hút thuốc lá, người gầy ốm, tiền sử pneumothorax gia đình. - Secondary: Có tiền sử bệnh phổi: COPD (70%, đặc biệt khi có khí phế thủng & lung bullae); Hen phế quản; Nhiễm khuẩn (M. tuberculosis, S. aureus); Các nguyên nhân khác.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 01/03/2020
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
27.754.843
110 người đang xem