Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
HCG-pregnant-tumor-yk42

Brainstorm 2: Khi va th tinh thì trophoblast s biến thành embryo và placenta. Lúc này HCG s tăng. Hãy nói v HCG.
(Ph
i tr li đưc 3 câu hi: 1) Ti sao ta ch th beta-HCG, liu có alpha-HCG hay gì khác không? 2) Cơ chế tăng HCG ph n mang thai 3) Cơ chế tăng HCG ngưi không mang thai).

Bài làm tốt của Huỳnh Ngọc Tân, Lớp Nguyên Chương, yk42.

Xem bản Word.

Xem bản Powerpoint

 

yk42-nguyenchuong
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 05/03/2020
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
27.089.110
73 người đang xem


.