PDA

View Full Version : Tiêu Chuẩn LightVDK
06-01-09, 01:24 AM
Theo tiêu chuẩn của Light, được đề xuất năm 1972, dịch màng phổi là dịch tiết khi thoả mãn một trong ba tiêu chuẩn sau đây:

o Tỉ lệ protein dịch màng phổi/ protein huyết tương > 0,5.

o Tỉ lệ LDH dịch màng phổi/ LDH huyết tương > 0,6 (LDH: lactate dehydrogenase).

o LDH dịch màng phổi lớn hơn 2/3 giá trị trên của LDH huyết tương bình thường.

Nếu không có cả ba tiêu chuẩn trên, dịch màng phổi là dịch thấm.

Chẩn đoán dịch thấm hay tiết theo tiêu chuẩn của Light có độ nhạy 99% và độ đặc hiệu 98%. Về sau này, một số tiêu chuẩn của các tác giả khác đã được đề xuất, nhưng chưa có tiêu chuẩn nào có giá trị chẩn đoán cao như tiêu chuẩn Light.


nguồn http://ngoaikhoalamsang.baigiang2.googl ... com/home25

duylinh_2014
06-01-09, 06:29 AM
Sao tiêu chuẩn 2 và 3 na ná nhau vậy VDK?
mình cũng đã có đọc qua nhưng vẫn thắc mắc cái tiêu chuẩn này.

Khibeodangiu
06-01-09, 08:13 AM
o LDH dịch màng phổi lớn hơn 2/3 giá trị trên của LDH huyết tương bình thường.


Bạn có thể giải thích chỗ này rõ hơn không?

nhmy
06-01-09, 11:07 PM
- Tiêu chuẩn Light được dùng cho tất cả các trường hợp tràn dịch ở màng trên bệnh nhân. Ví dụ; tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, bụng báng...
- Tiêu chuẩn 2 của Light là tỉ lệ LDH dịch ở màng/ LDH huyết tương của 1 bệnh nhân.
- Tiêu chuẩn 3 của Light là tỉ lệ LDH dịch ở màng (bệnh nhân)/ LDH huyết tương ở người bình thường.
- Giới hạn bình thường của LDH 230-460 U/L.