Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Máu chảy ruột mềm

Từ điển tiếng Việt (Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2017) cho rằng, “Máu chảy ruột mềm” dùng để "ví tình máu mủ ruột rà, thương yêu đùm...

CON GÁI CỦA NGƯỜI TA

 Tiệc rửa lon Trung Úy của tôi chung với tiệc đầy tháng của con gái tôi và “con gái của người ta”.

Con gái của người ta sau 24 giờ sinh...

sapiosexual

 Nhiều thuật ngữ liên quan đến khuynh hướng tính dục thường kèm theo câu hỏi về "đối tượng" mà nhóm người đó hướng đến là ai. Chẳng hạn, khi ta...

Brasil&Dunga

Brasil bổ nhiệm Dunga: Tận cùng của sự bảo thủ.

Brasil là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ khi Pedro Álvares Cabral đặt chân đến năm 1500.

Nước duy nhất ở...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
29.028.903
73 người đang xem