Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Học chữ Hán qua điển tích.

 20-1-2021. “Chiếu Cần Vương” nói gì? Proclamation-decree?.

1. Proclamation: 公告, Chiếu-thông báo (=Bulletin, Announcement). Mở đầu của bài chiếu là một cụm từ quy ước: Thừa Thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu...

Tứ mã nan truy

 
君子一言 驷马难追: quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
1. Tứ (駟):
Chữ này xuất hiện đầu tiên ở quyển Luận ngữ của Khổng phu tử trong câu...

CON GÁI CỦA NGƯỜI TA

 Tiệc rửa lon Trung Úy của tôi chung với tiệc đầy tháng của con gái tôi và “con gái của người ta”.

Con gái của người ta sau 24 giờ sinh...

Healthcare of USA

 Tranh luận Trump vs. Biden về Healthcare.
Chúng ta không nên loại trừ hơn 180 triệu người đã có Private Healthcare.

Biden: Chủ trương của tôi là mở rộng Obamacare và...

sapiosexual

 Nhiều thuật ngữ liên quan đến khuynh hướng tính dục thường kèm theo câu hỏi về "đối tượng" mà nhóm người đó hướng đến là ai. Chẳng hạn, khi ta...

Brasil&Dunga

Brasil bổ nhiệm Dunga: Tận cùng của sự bảo thủ.

Brasil là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ khi Pedro Álvares Cabral đặt chân đến năm 1500.

Nước duy nhất ở...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
30.456.268
73 người đang xem

replica rolex