k37

Các bài tập được thưởng của yk37 đang đi LS ngoại tháng 11-12 năm 2014. Mỗi bài được thưởng 100K.

Homework1,

Trọng tâm GMHS cho Y4 đi luân khoa

 key words: tiền mê, mê, phòng hồi tỉnh, phòng chăm sóc đặc biệt ngoại =surgical intensive care=soin intensif chirurgical, giảm đau.
1. Xem phòng tiền mê, bàn loại nào cho bn...

Women orgasm

 Bài của Đỗ Thị Anh Thuy. yk38.

Nữ đạt cực khoái thông qua giao hợp hoặc không giao hợp...

GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ (PATELLA)

 I.Đặc điểm chung:

Là xương vừng to nhất cơ thể, nằm trong hệ thống duỗi gối (gân cơ tứ đầu đùi,xương bánh chè và gân bánh chè), che chở mặt trước...

Tắc ruột

I. Tắc ruột non:

1. Nguyên nhân trong lòng ruột: Búi giun, bã thức ăn, lọn tóc, sỏi to túi mật.

2. Nguyên nhân trên thành ruột: Lao, u, Vô triển ruột (atresia).

3. Nguyên nhân từ...

Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
5.970.600
47 người đang xem