Queer

A - Boys, Male, Man
I. Khái niệm về Boys, Male, Man
- Boys, Male, Man được gọi chung tất cả là giống đực...

Fournier-yk36

Bệnh án abcès TSM do dò hậu môn tái phát. BN được mở BQ ra da.

Hỏi khi nào thì mổ dò hậu môn? Khi nào thì rút thông niệu đạo cho...

VTC do Sỏi mật

BN Viêm tụy do sỏi mật có rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. Mổ thành công.

Bệnh án của Văn Thúy Cầm, yk32. Làm lúc năm thứ 5.

nang OMC-yk38 mindmap HCC yk38 u đầu tụy-lbtranyk38 CC-nhan-yk38 soituimat-voduongtrieu K gan-yk37

laplace-yk36

Bệnh án vỡ manh tràng theo định luật Laplace.

Bệnh án của Trần Đại Toàn, MSSV: 1053010104, Lớp YAK36.

Xem

RHM4-Saigon Sách Y female hernia-yk38 DM& hearing loss Euthanasia antibiotics-hemorrhagia-Huy38

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
17.196.980
76 người đang xem

Home
replica breitling fake watches fake rolex watches replica watches for sale